Спички детям не игрушки

 

Будь аккуратен со спичками.